ติดต่อ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2013

โทรศัพท์ 038 – 102328 โทรสาร 038 – 102379