ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2565