ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2564 (รายชื่อสำรองเพิ่มเติม)

Read more

ประกาศรายชื่อรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read more

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565 สามารถสมัครถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   คุณสมบัติผู้สมัคร – กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก – เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 – 30 มิถุนายน

Read more

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more