ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563

การรับสมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติผู้สมัคร      – กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      – เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547      ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒)

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา   เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒)   ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์

Read more

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามทีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันที่ ๓ พฤศจิกายน

Read more

แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในปีนี้จะจัดที่ ห้อง KA-500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคาร A มหาวิทยาลัยบูรพา (ตามแผนที่ที่แนบไว้) โดยจะสอบในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00

Read more

ประกาศรายชื่อรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562 สามารถสมัครถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก- เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2543 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2546 ระยะเวลารับสมัคร- ระหว่างวันที่ 1 กันยายน

Read more

ขั้นตอนการสมัครสอบโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562

ขั้นตอนการสมัครสอบโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562 1. ลงทะเบียนการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ. 25612. โอนเงินค่าสมัครสอบจำนวน 100 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง 386-1-00442-9

Read more

ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562

การรับสมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร      – กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      – เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2545      ค่าสมัครสอบ คนละ

Read more