กำหนดการ

ประกาศรับสมัคร

June 14, 2021

14 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม พ.ศ.2564

Read more

ศูนย์ฯ จัดสอบทั่วประเทศ

August 21, 2021

21 สิงหาคม พ.ศ.2564

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าค่าย 1

September 1, 2021

ศูนย์ฯ จัดอบรมค่าย 1 (10 วัน)

October 1, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าค่าย 2

November 1, 2021

ศูนย์ฯ จัดอบรมค่าย 2 (10 วัน)

March 1, 2022