ประกาศ 003/2565 เรื่อง ขอเรียกรายชื่อตัวสำรองลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เพื่อเข้าอบรมค่าย 1 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2564 (รายชื่อสำรองเพิ่มเติม)

Read more