—————————————————————————————————————————————————————

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามทีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันที่ ๓ พฤศจิกายน

Read more

แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในปีนี้จะจัดที่ ห้อง KA-500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคาร A มหาวิทยาลัยบูรพา (ตามแผนที่ที่แนบไว้) โดยจะสอบในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00

Read more

ประกาศรายชื่อรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562 สามารถสมัครถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร- กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก- เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2543 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2546 ระยะเวลารับสมัคร- ระหว่างวันที่ 1 กันยายน

Read more

เนื้อหาการสอบรอบที่ 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

เนื้อหาการสอบรอบที่ 1 (วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.) ประกอบไปด้วย – ข้อสอบเป็นภาษาไทยแบบปรนัย (4 ตัวเลือก) จำนวน 150 ข้อ –

Read more

ขั้นตอนการสมัครสอบโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562

ขั้นตอนการสมัครสอบโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562 1. ลงทะเบียนการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ. 25612. โอนเงินค่าสมัครสอบจำนวน 100 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง 386-1-00442-9

Read more

ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2562

การรับสมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร      – กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      – เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2545      ค่าสมัครสอบ คนละ

Read more