ประกาศรายชื่อรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔